De Tuinen van PEN-Dorp

Op de plek van het door Abe Bonnema ontworpen PEN-dorp in Alkmaar zal binnenkort een nieuwe woonwijk verrijzen. De gebouwen van het huidige PEN-dorp worden daarbij gesloopt, maar het gedachtegoed achter het ontwerp zal voortleven in de nieuwe wijk. Het maakt het plan ‘De Tuinen van PEN-dorp’ van NH Developement en De Zwarte Hond tot een zeer bijzonder en uitdagend ontwerp.

Hoe geven we gezamenlijke invulling aan deze locatie? Welke voorzieningen moeten er komen? Welke vorm van groen spreekt aan? Hoe zorgen we ervoor dat het prettig wonen en verblijven is? Dat is de inzet bij de ontwikkeling van De Tuinen van PEN-dorp.

Vijf pijlers

 • 1
  Een groen stedelijk eiland, waar iedereen kan komen
 • 2
  Stads wonen in het landschap
 • 3
  Voortbouwen op het gedachtegoed van PEN-dorp
 • 4
  Verschillende tijdlagen komen samen
 • 5
  Een uniek en duurzaam stukje Alkmaar, voor iedereen

Bijeenkomsten

24 maart 2021

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 24 maart vond de informatiebijeenkomst plaats om omwonenden, omliggende bedrijven en andere belangstellenden te informeren over deze ontwikkeling.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bent u een woningzoeker? Meld u dan via woneninpendorp.nl aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de woningen.

Planning

 • VerkenningJuli 2020 – Heden

 • Verfijning plan & beantwoorden vragen April 2021 – zomer 2021

 • Terugkoppeling  Q2 2021 

 • Verfijning plan  Heden

 • Procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunningN.t.b. 

 • Realisatie N.t.b. 

Deze planning is onderhevig aan het onderzoek van de gemeente naar een alternatief voor de Helderseweg. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan de planning weer verder opgepakt worden.

Samenwerking

De ontwikkeling en invulling van PEN-dorp wordt aangejaagd door NH Development. De Zwarte Hond – waar het bureau van Bonnema in 2012 in opging – maakt in opdracht van NH Development nu een plan voor de herontwikkeling van de locatie. Omdat bebouwing en landschap destijds hand in hand gingen is er wederom voor een samenwerking gekozen met Buro Mien Ruys.

Veelgestelde vragen

Woningen en doelgroep
 • Hoeveel woningen komen er en wat is de (maximale) bouwhoogte?
  Er worden circa 550 woningen gerealiseerd. De hoogte varieert van 16 tot 50 meter.
 • Welk type woningen komt er en wat is de grootte?
  Het type is heel divers. Er komen appartementen, eengezinswoningen grondgebonden en beneden- en bovenwoningen. De afmetingen zijn nu nog niet bekend, maar zullen zeer divers zijn. De komende maanden wordt dit nader uitgewerkt.
 • Krijgen woningen een eigen buitenruimte?
  Het streven is om iedere woning een eigen buitenruimte te geven.
 • Komen er huur- of koopwoningen?
  Er wordt in beide varianten voorzien.
 • Komen er ook sociale woningen?
  Ja, een derde deel is sociaal.
 • Wat worden de prijzen?
  Dit is nu nog niet bekend.
 • Wanneer kan ik mij inschrijven voor een woning?
  Dit is nu nog niet bekend. U kunt zich wel als geïnteresseerde aanmelden via de website www.pendorp-alkmaar.nl
Locatie
 • Wat gebeurt er met de bestaande bebouwing?
  In basis zal de bestaande bebouwing gesloopt gaan worden m.u.v. de beheerderswoningen. Daarnaast wordt er onderzocht welke onderdelen of bouwmaterialen wij zelf of op andere projecten kunnen hergebruiken.
 • Wordt er gekeken naar behoud van het bestaande groen en bomen?
  Het is onvermijdelijk dat er bestaande bomen worden gekapt. Om zoveel mogelijk bomen te kunnen handhaven wordt een boominventarisatie gemaakt. Gekeken wordt daarbij naar de plaats en de soort van de aanwezige bomen, ook naar de vitaliteit wordt gekeken. Daarnaast zullen er ook nieuwe bomen terug worden gepland.
 • Hoe wordt in parkeren voorzien?
  Het parkeren wordt grotendeels opgelost in gebouwde parkeervoorzieningen en enkele op het maaiveld. Ook wordt er voorzien in elektrische laadpalen. Het verdiept parkeren wordt nog nader onderzocht.
 • Hoeveel parkeerplekken komen er?
  Het aantal parkeerplaatsen moet voldoen aan de parkeernormen van de gemeente.
 • Hoe worden de woningen ontsloten?
  Via een nieuw aan te leggen centrale ontsluitingsweg is het PEN-dorp vanuit het zuiden via de Amperestraat en vanuit het noorden vanaf de Helderseweg bereikbaar. De ambitie is om de Viaanse Molen met het gezicht naar het kanaal te ontwikkelen. Langs de aantrekkelijke oevers van het kanaal ontstaan langzaam verkeersstructuren en verblijfsplekken.
 • Hoe sluit PEN-dorp aan op de Helderseweg?
  We zijn deze aansluiting nu aan het onderzoeken. We doen dit iom direct betrokkenen waaronder de ontwikkelaar van PEN-dorp, de Amateurtuinen en aangrenzende woningen. Als we de Viaanse Molen laten aansluiten op het kanaal en de oever openbaar maken en alleen voor langzaam verkeer toegankelijk maken, dan moet er een alternatieve route voor de Helderseweg worden bedacht. .
 • Wordt er rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van deze locatie?
  Daar houden wij zeker rekening mee. De ontwerpprincipes van PEN zijn bijzonder en waardevol, evenals de samenwerking van architect en landschapsarchitect. Om die reden werken De Zwarte Hond en Buro Mien Ruys aan deze opgave.
 • Welke elementen uit het bestaande PEN-Dorp blijven behouden?
  De 2 beheerderswoningen blijven behouden en er lopen nog onderzoeken naar hergebruik van materialen o.a. bijvoorbeeld het hout van de luifels / plafond. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
Proces
 • Waarover kunnen bewoners en belanghebbenden meedenken in dit plan?
  Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de inrichting van de openbare ruimte (het groen) binnen de bestaande kaders van het stedenbouwkundigplan. Daarnaast kunnen er ideeën aangedragen worden voor de commerciële voorzieningen en groen.
 • Wat wordt er met de input van bewoners en belanghebbenden gedaan?
  De input van de bewoners zal worden beoordeeld a.d.h.v de voor afgestelde kaders van de ontwikkeling zoals de visie van gemeente en de ontwikkelaar.
 • Hoe ziet het vervolg eruit?
  Tot de zomer 2021 zijn wij bezig met nadere uitwerking van de plannen o.a. o.b.v. deze informatieavond. 2e helft 2021 zal de bestemmingsplanprocedure formeel worden opgestart.
 • Waar kan ik mij inschrijven voor een woning?
  Dat kan op de website woneninpendorp.nl

Andere vraag?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de ontwikkeling? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We streven er naar u zo snel mogelijk te beantwoorden.

Op woneninpendorp.nl leest u meer over de woonomgeving 'De Tuinen van PEN-dorp'.